ARABULUCULUK NEDİR? Uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız bir üçüncü kişinin de katılımı ile tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmalarını ve çözümü kendilerinin üretmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu kanunun amacı: hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Taraflar dava açıldıktan sonra veya dava açılmadan önce arabuluculuk yoluna başvurabilirler. Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk ve