UZLAŞTIRMA/UZLAŞMA NEDİR? Uzlaşma/uzlaştırma,  Ceza  Muhakemesi Kanununda tarafsız bir üçüncü kişinin yardımı ve mağdur ve failin  aktif olarak katılımıyla uyuşmazlığın çözümlenmesi sürecidir. Uzlaştırmanın amacı, mağdurun haklarını korumak ve faili topluma kazandırmaktır.  Öncesinde “uzlaşma”  başlığı ile yer alan kanun maddesi 6763 Sayı 24.11.2016 tarihli yasa ile “uzlaştırma” başlığı altında içeriği de düzenlenerek değiştirilmiştir. Yine 7188 sayı 17.10.2019