0(212) 247 21 02

Bilişim Suçları

Bilişim Suçları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR? Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ele alınmıştır. Bilişim suçlarını kapsayan konular; TCK 243. Md. Bilişim sistemine girme, Md Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme, TCK 245. Md Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, TCK 245/A. Md. Yasak cihaz ve program kullanımına yönelik ceza düzenlemeleri şeklindedir. BİLİŞİM

MALPRACTİCE ( HEKİM HATASI ) DAVASI

MALPRACTİCE ( HEKİM HATASI ) DAVASI Malpractice, diğer bir adıyla hekim hatası (hekimliğin kötü uygulanması), bir hekimin bilgisizliği ve deneyimsizliği nedeniyle hastasına yanlış tanı koyması, hatalı tedavi uygulaması ve hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması  sonucu hastanın zarar görmesidir. Tazminat davası, hekim tarafından uygulanan yanlış tanı, hatalı tedavi sonucu ortaya çıkmaktadır. Malpractice, Türk

Zimmet Suçu

Zimmet Suçu TCK m.247’ye göre ‘’Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş̧ olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş̧ yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ Zimmet suçu ile güveni kötüye kullanma suçu karıştırılmamalıdır. İki suç tipi arasındaki en büyük fark, suçun faili olabilecek kişilerin farklı

İrtikap Suçu Nedir?

İrtikap Suçu Nedir? İrtikap suçu; kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlanması veya bu yolda vaatte bulunması ile oluşur. İrtikap suçunda kamu görevlisi görevi gereği sahip olduğu konumdan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak haksız yarar sağlamaktadır. Kamu görevlisi tarafından sağlanan yararın devlete ait olması durumunda irtikap suçu oluşmaz. İrtikap

ARABULUCULUK NEDİR?

ARABULUCULUK NEDİR? Uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız bir üçüncü kişinin de katılımı ile tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmalarını ve çözümü kendilerinin üretmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu kanunun amacı: hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Taraflar dava açıldıktan sonra veya dava açılmadan önce arabuluculuk yoluna başvurabilirler. Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk ve