0(212) 247 21 02

Bilişim Suçları

Bilişim Suçları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR? Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ele alınmıştır. Bilişim suçlarını kapsayan konular; TCK 243. Md. Bilişim sistemine girme, Md Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme, TCK 245. Md Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, TCK 245/A. Md. Yasak cihaz ve program kullanımına yönelik ceza düzenlemeleri şeklindedir. BİLİŞİM

Zimmet Suçu

Zimmet Suçu TCK m.247’ye göre ‘’Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş̧ olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş̧ yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ Zimmet suçu ile güveni kötüye kullanma suçu karıştırılmamalıdır. İki suç tipi arasındaki en büyük fark, suçun faili olabilecek kişilerin farklı

İrtikap Suçu Nedir?

İrtikap Suçu Nedir? İrtikap suçu; kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlanması veya bu yolda vaatte bulunması ile oluşur. İrtikap suçunda kamu görevlisi görevi gereği sahip olduğu konumdan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak haksız yarar sağlamaktadır. Kamu görevlisi tarafından sağlanan yararın devlete ait olması durumunda irtikap suçu oluşmaz. İrtikap

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN ENGELLENMESİ SUÇU VE CEZASI

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN ENGELLENMESİ SUÇU VE CEZASI Türk Ceza Kanunu Madde 117/1 Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. İş ve çalışma hürriyeti, kişinin gelir elde etmek amacıyla, serbestçe çalışma veya sözleşme yapma 

Sahtecilik Suçunda İğfal (Aldatma) Kabiliyeti

Sahtecilik Suçunda İğfal (Aldatma) Kabiliyeti Bütün sahtecilik suçlarında suçun konusunun, aldatma yeteneğine sahip olup olmadığı unsuru aranır. İğfal kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde; “aldatma, kandırma, ayartma, baştan çıkarma, anlamlarında kullanılmaktadır. Sahtecilik suçlarının iğfal kabiliyetinden (aldatma yeteneği) söz edebilmek için suçun konusu olan belgede yapılan sahteciliğin ilk bakışta objektif olan üçüncü kişiler tarafından anlaşılamayacak olması gerekir. Yapılan