0(212) 247 21 02

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu, Kadına Karşı ve Aile içi Şiddetle mücadelede yetersiz kaldığı düşüncesiyle 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu 20/03/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Bu kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat   Evliliğin sona ermesi durumunda kanunen düzenlenen birtakım şartlar mevcutsa kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşten maddi veya manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Tazminat kararı maddi veya manevi bir zararın sonucudur. Maddi zarar, karşılığı maddi olarak hesaplanıp tanzim edilebilen bir zarardır. Manevi zarar ise, kişilik haklarına yönelik

Boşanma Davası ve Sonuçları

Boşanma Davası ve Sonuçları   Boşanma olabilmesi için öncelikli olarak geçerli bir evliliğin olması gerekmektedir. Boşanma Medeni Kanun’da öngörülmüştür. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için birtakım genel şartların bulunması aranmaktadır. Bulunması gereken genel şartları; taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması, kanunda sayılan boşanma nedenlerinden birinin gerçekleşmiş olması ve boşanmaya yönelik hâkimin yani mahkemenin vermiş olduğu kararın olması şeklinde sıralayabiliriz. Boşanma

Ziynet Eşyası Davası

DÜĞÜNDE TAKILAN ZİYNET EŞYALARI KİME AİTTİR? Düğünde takılan takılar ister kadına isterse erkeğe takılsın tüm takılar kadına aittir ve kadının kişisel malı sayılacaktır. Sadece erkeğin takabileceği cinsten örneğin saat , kol düğmesi gibi takılar erkeğe ait olacaktır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2014/21125 E.  2015/17417 K. “…Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime

Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi

Velayet Davası Nedir? Velayet (TMK Md: 335-351) Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür ve aile