0(212) 247 21 02

MALPRACTİCE ( HEKİM HATASI ) DAVASI

MALPRACTİCE ( HEKİM HATASI ) DAVASI

MALPRACTİCE ( HEKİM HATASI ) DAVASI Malpractice, diğer bir adıyla hekim hatası (hekimliğin kötü uygulanması), bir hekimin bilgisizliği ve deneyimsizliği nedeniyle hastasına yanlış tanı koyması, hatalı tedavi uygulaması ve hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması  sonucu hastanın zarar görmesidir. Tazminat davası, hekim tarafından uygulanan yanlış tanı, hatalı tedavi sonucu ortaya çıkmaktadır. Malpractice, Türk

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

MESLEK HASTALIĞI NEDİR? Meslek hastalığını, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md.14 “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” Şeklinde hüküm altına alırken, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 3/1-L “Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu